ARTIST IN RESIDENCE 2024, ANNA PEHRSSON

Under tre veckor (v 28, 30, 31) kommer dansare, koreografen och konstnären Anna Pehrsson vara residenskonstnär hos Borkhult Lapphem. På plats kommer Anna fördjupa och vidareutveckla sina metoder för arbete i samklang med en plats och genom dans och kropp undersöka vägar att husera de energier och flöden Borkhult erbjuder. Utgångspunkten för arbetet är platsens ekologiska system, dess historia, sägner och anekdoter. Anna kommer att ge Borkhults gäster dansupplevelser på oväntade platser som kan vara vid caféet, i en skogsglänta, i äppelträdgården, för frukostgästerna i soluppgången, på flotten i solnedgången, på bryggan i Fröjerum, i forsen eller på verandan i samband med någon av Borkhults sommarkonserter. Genom dansens förmåga att uttrycka det som faller mellan orden vill Anna erbjuda Borkhults gäster en intim och poetisk konstupplevelse där platsens energier förstärks.


Anna Pehrsson är verksam i skärningspunkten mellan dans, koreografi och bildkonst. Hon har dansat med bland annat Alias Compagnie, Corpus/Kungliga Danska Baletten och Cullbergbaletten och har sedan debuten som koreograf 2016 skapat ett brett utbud av verk för galleri, scen och gatumiljö, såväl som beställningsverk och forskningsprojekt. Sedan 2021 organiserar och kurerar honDanser för Bruket, ett platsspecifikt dansprojekt som utforskar rörelser och transformationer som materia i relation till de historiska platser som huserar den tidiga svenska järnindustrin. Pehrsson är associerad konstnär på Weld, Stockholm och har en MFA i koreografi från DOCH, en MFA från Konstfack, och en postmaster ackreditering från KKH, Kungliga Konsthögskolan.


ARTIST IN RESIDENCE 2023, RENÉ VAN PELT

Konstnär René Van Pelt skapade installationer runtom i vår trädgård och på andra platser i Borkhult. Det skapades mötesplatser för diskussioner, väntrum för ved och förgängliga skulpturer av kasserade växter som ändrades med tiden.  

Arrangeras av Borkhults natur- och kulturförening

ARTIST IN RESIDENCE 2022, RALEIGH OCH OLIVER KLOTZEK

Trähantverkarna Raleigh och Oliver Klotzek från kalifornien och Tyskland arbetade i vår trädgård i fem veckorpå temat björk. Från Oskar Österholm på Sverkersholm fick vi en ståtlig björk, från den skapade Raleigh och Oliver objekt och bruksföremål som sedan blev utställningen Björk Birke Birch. I samarbete med Hemslöjden I Östergötlan.

Arrangeras av Borkhults natur- och kulturförening

Projektplan