Välkommen

Moonica Mac, Borkhult Lapphem, sommaren 2022

Foto Andy Liffner

Välkommen till Borkhult Lapphem, långt bort från allt

I stolt samarbete med Östgötamat, Svenska Turistföreningen och Kulturens bildningsverksamhet